Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

В община Павел Баня има настанено 1 приемно дете

 5 юни 2009 г. Стара Загора.В община Павел баня е настанено първото приемно дете. До момента приемни деца бяха настанени в семейства от Стара Загора, Чирпан, Опан и Братя Даскалови.

В края на месец май осемгодишно момченце беше настанено в първото приемно семейство в община Павел баня. Там то ще си има своя стая и собствени играчки, които приемните родители са подготвили за него още преди идването му като част от познавателния процес.
Два дни след настаняването на детето, социалните работници от Областния център по приемна грижа към Сдружение „Самаряни” осъществиха посещение с цел – подкрепа на приемното семейство в гр. Павел баня. Беше проведена и информационна среща в училището, което ще посещава детето, както и среща с директорката и неговите бъдещи учителки. Целта на тези срещи е улесняване на социалната интеграция и адаптация на детето в новата за него среда, както и информиране персонала на училището за същността на приемната грижа.
От три години Сдружение „Самаряни” с подкрепата на Община Стара Загора, АРК и Уницеф работи в областта на приемната грижа. В резултат от работата до момента 24 домакинства са подали заявление за кандидатстване за приемни семейства, 19 от тях са утвърдени. В 14 от семействата има настанени 15 приемни деца, в едното семейство са настанeни две братчета. Децата са от старозагорски институции, само едно от тях е настанено в приемно семейство директно от биологичното си семейство.
В момента 1 утвърдено приемно семейство е в етап на напасване, 1 е в процес на оценяване, 8 домакинства през последния месец са  проявили сериозен интерес да кандидатстват, което се дължи на подкрепата на медиите, защото всички заявяват, че са получили информация от електронни и печатни медии, 2 семейства чакат утвърждаване от Комисията за закрила на детето.

За проекта  “Приеми ме! “
Успешното развитие на услугата приемна грижа като алтернатива на институциите за деца се разглежда като ключов момент от реформата на системата за грижи за децата. Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции.
Сдружение “Самаряни” в партньорство с УНИЦЕФ и АРК -България, работят по създаването на областен модел за развитието на услугата “приемна грижа”. Основна част от работата е застъпническата кампания за повишаване чувствителността и информираността на обществото относно тази социална услуга, както и за усъвършенстване на нормативната уредба и нейното прилагане.

Информация:  Сдружение „Самаряни”

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 13.12.2019


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: