Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Изграждане на «Център за социално-здравна и образователна подкрепа» за деца в риск


 Във връзка с приключването на проект „Изграждане на «Център за социално-здравна и образователна подкрепа» за деца в риск" по програма Фар, изпълняван от Сдружение „Самаряни” в партньорство с Община Стара Загора през следващата седмица ще се реализират следните дейности:
1. На 25.05.2009 г. от 15.00 ч. в сградата на Търговско-промишлена палата Стара Загора, ще се проведе прожекция на работния вариант на филма, заснет по проекта. След прожекцията ще се приемат препоръки и предложения за неговото подобрение.
2. На 26.05.2009 г. от 17.00 ч. в сградата на Центъра за социално-здравна и образователна подкрепа, ул. „Патриарх Евтимий” 57, ще се проведе празненство на участниците и партньорите по проекта с децата от Дом за деца и младежи, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ „Мария Терезия”.
3. На 27.05.2009 г. от 17.00 ч. в сградата на Центъра за социално-здравна и образователна подкрепа ще се проведе празненство на участниците и партньорите по проекта с децата от ДДЛРГ „Българка”.
4. На 28.05.2009 г. от 17.00 ч. в сградата на Центъра за социално-здравна и образователна подкрепа ще се проведе празненство на участниците и партньорите по проекта с децата от ДДЛРГ „Теофано Попова”.
5. На 29.05.2009 г. от 11.00 ч. ще се проведе заключителната пресконференция. На пресконференцията ще бъде представен и прожектиран филма, изработен по проекта.
След приключването на проекта работата с децата от институциите ще продължи, като планираме да реализираме разнообразни занимания, които да бъдат максимално полезни за подготовката на децата за самостоятелен живот и тяхната социализация.

Информация за проекта:
Проекта „Изграждане на „Център за социално-здравна и образователна подкрепа”, се изпълнява от Сдружение „Самаряни” в партньорство с община Стара Загора и ЕТ „Щедър живот – Христина Караникова”, гр. София, финансиран е от Европейския съюз за периода IV. 2008 – V. 2009 г. Фокусиран е върху това да се подкрепят децата, напускащи трите специализираните институции – „Мария Терезия”, „Българка” и „Теофано Попова”, които се намират на територията на община Стара Загора като се развият разнообразни алтернативни услуги, насочени към успешната им социална интеграция и професионална реализация, както и към пълноценно оползотворяване на свободното им време.
Конкретната цел е да се създадат условия за успешна социална интеграция и адекватна професионална реализация на  децата, напускащи трите дома, като се улесни достъпът им до алтернативни услуги, базирани в общността.
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 13.12.2019


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: