Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Електонен прием в детските ясли от 6 август

Община Казанлък започва облагородяване на дворовете на детски градини и ясли

Община Казанлък за първа година въвежда електронен прием в детските ясли, каза Лилия Цонкова, заместник – кмет „Проекти с външно финансиране и хуманитарни политики“. Тя поясни, че в от години такъв е приемът в детските градини и за яслените групи в тях, като тази практика се отчита като успешна. „Тази година благодарение на кмета на община Казанлък се въвежда прием в четирите самостоятелни детски ясли. Това трябваше да стане през месец юни, но предвид пандемията на COVID – 19 и заради това, че няма свободни места в яслите по това време, нещата ще се случат през август“, подчерта Лилия Цонкова.

Системата ще бъде отворена от 6 август за подаване на заявления от страна на родителите. Крайният срок е 17 август. След тази дата системата ще бъде затворена за 2 дни. На 20 август ще бъдат обявени резултатите. Предстоят 8 дни за записванена приетите деца. Те ще постъпят в съответната детска ясла през месец септември, след като бъдат изписани навършилите три години деца. Има и целогодишен график, в който периодично се обявяват свободните места и възможността за подаване на заявления.

По думите на Цонкова организацията като критерии е идентична с тази при приема в детските градини. Сред критериите за записване в детските ясли са: родителите да работят, с предимство са деца от многодетни семейства, близнаци, сираци или полусираци, деца на които двамата родители са студенти, редовна форма на обучение, деца със специални образователни потребности или с хронични заболявания, деца, чиито родители нямат данъчни задължения към Община Казанлък, деца, чиито родител има увреждане с над 71 % намалена трудоспособност, деца с един родител, деца настанени в приемно семейство или такива, чиито брат или сестра са вече в съответната детска ясла.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: