Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

За вас работодатели

Агенция по заетостта - Бюро по труда

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през юни 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • за първите пет разкрити работни места от работодатели-микропредприятия /чл. 50/- свободни средства – 3 140 лв.;
 • за безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 г./чл.51, ал.1 от ЗНЗ/- свободни средства – 1 856 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания/чл.51, ал.2 от ЗНЗ/ - свободни средства – 3 487 лв.;
 • за лица с трайни увреждания , вкл. военноинвалиди /чл. 52/- свободни средства – 3 198 лв.;
 • за самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст /чл. 53а/- свободни средства – 3 810 лв.;
 • за безработни над 55-годишна възраст /чл. 55а/- свободни средства – 3 400 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 3 662 лв.;
 • работодатели от публичния сектор (Компонент 2) - свободни средства – 3 635 лв.;

Национална програма "Помощ за пенсиониране"- свободни средства – 3 951 лв.

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, че разполага и с финансови средства в размер на 525 лв., в рамките на които може да  сключва договори по реда на чл.63, ал.1 от ЗНЗ

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Казанлък, както и на тел. 0431/63163.

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през юни 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

·   за първите пет разкрити работни места от работодатели-микропредприятия /чл. 50/- свободни средства – 3 140 лв.;

·   за безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 г./чл.51, ал.1 от ЗНЗ/- свободни средства – 1 856 лв.;

·   безработни лица с трайни увреждания/чл.51, ал.2 от ЗНЗ/ - свободни средства – 3 487 лв.;

·   за лица с трайни увреждания , вкл. военноинвалиди /чл. 52/- свободни средства – 3 198 лв.;

·   за самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст /чл. 53а/- свободни средства – 3 810 лв.;

·   за безработни над 55-годишна възраст /чл. 55а/- свободни средства – 3 400 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

·   работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 3 662 лв.;

·   работодатели от публичния сектор (Компонент 2) - свободни средства – 3 635 лв.;

Национална програма "Помощ за пенсиониране"- свободни средства – 3


Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през юни 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • за първите пет разкрити работни места от работодатели-микропредприятия /чл. 50/- свободни средства – 3 140 лв.;
 • за безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 г./чл.51, ал.1 от ЗНЗ/- свободни средства – 1 856 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания/чл.51, ал.2 от ЗНЗ/ - свободни средства – 3 487 лв.;
 • за лица с трайни увреждания , вкл. военноинвалиди /чл. 52/- свободни средства – 3 198 лв.;
 • за самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст /чл. 53а/- свободни средства – 3 810 лв.;
 • за безработни над 55-годишна възраст /чл. 55а/- свободни средства – 3 400 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 3 662 лв.;
 • работодатели от публичния сектор (Компонент 2) - свободни средства – 3 635 лв.;

Национална програма "Помощ за пенсиониране"- свободни средства – 3 951 лв.

 

 

 

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, че разполага и с финансови средства в размер на 525 лв., в рамките на които може да  сключва договори по реда на чл.63, ал.1 от ЗНЗ

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Казанлък, както и на тел. 0431/63163.

951 лв.

 

 

 

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, че разполага и с финансови средства в размер на 525 лв., в рамките на които може да  сключва договори по реда на чл.63, ал.1 от ЗНЗ

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Казанлък, както и на тел. 0431/63163.