Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

С жест към възрастните хора

С жест към възрастните хора

Младежи с увреждания и екипа по проект „Социално включване чрез заетост“ е присъединиха към инициативата на Общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева към възрастните хора настанени в дом №1 и №3. С мартенички, навръх 1 март, омбудсманът заедно младежите от Центъра за трудова адаптация и социализация към Сдружение "Бъдеще за децата" успяха да усмихнат десетки пребиваващи в домовете. Една част от червено-белите сувенири, които получиха възрастните хора са изработени от потребителите на новата социална услуга.

Ето какво написа Гинка Щерева в социалните мрежи:

"Грижата за социално слабите, хората с увреждания, децата и възрастните е едно от приоритетните направления в работата ми като Обществен посредник от самото ми встъпване в длъжност. Днес, заедно с Центъра за трудова адаптация и социализация към Сдружение "Бъдеще за децата", гр. Казанлък, зарадвахме домуващите от домовете за стари хора №1 и №3. Една част от мартеничките са изработени от потребителите на новата социална услуга.

Трудотерапевти, психолог и специален педагог организират групови занимания в две работилници - "Работилница за приложни изкуства" и "Работилница за бисквитки". Освен мартенички, при вчерашното ми посещение в центъра се впечатлих от пъстрия килим, който изработват, а също и от тематичните бисквитки. Към Центъра има възможност да се включат и други потребители."

Екипът на сдружението и всички ангажирани по проекта благодарят за поканата на г-жа Гинка Щерева, да бъдем част от тази благородна инициатива!

Сдружение „Бъдеще за децата“ работи по проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. В рамките на проекта е създаден Център за трудова адаптация и социализация, където младежи с увреждания могат да развиват умения, да получават подкрепа при търсене и започване на работа. В рамките на тази дейност създадохме и работилници по приложни изкуства и работилница за бисквитки. Втората дейност цели да подкрепи човека с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на адаптация. Наставникът ще отговаря за организация на работната среда с цел осигуряване на защита, безопасност, достъпност, материална база, ресурси и предоставяне на подкрепа за изпълнение на трудовите задачи. И последната, но много ключова дейност по проекта е провеждане кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.

Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: