Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него или един различен 3-ти декември

 Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него или един различен 3-ти декември

За нас това не е просто дата в годишния календар, а ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания.


По повод Международния ден на хората с увреждания, в Центъра за трудова адаптация и социализация бе организирана среща с цел запознаване на младежите с увреждания с Европейската харта за участие на младите хора с увреждания в живота на общините и регионите.

Представянето бе направено от Боряна Коскина, всестранно развита личност, човек с увреждания, който не спира да се бори и усъвършенства. Боряна притежава много добри ораторски умения и успя на достъпен език да поднесе на аудиторията информацията, която с прости думи гласи: „Общата цел на Хартата е да се предостави възможност на хората с увреждания да упражняват всичките си права и да се възползват в пълна степен от своето участие в обществото и в европейската икономика, като участват активно във взимането на решения и дават предложения, касаещи региона, в който живеят.“

В разговора й с младежите й помагаше Красимира Димитрова, която е ръководител на Центъра за трудова адаптация и социализация в Казанлък.

Краси Димитрова: „Избрахме именно Боряна да води тази среща, защото считаме, че няма по-вдъхновяващо и по-мотивиращо от добрия пример. От истинския пример. Познавам Боряна, откакто съществува нашата организация. Тя и семейството са преминали през различни периоди на спадове и върхове. Но не се отказа. Има и други като нея. И именно всички тези хора, с увеждания, които са се доказали като пълноценни и са успели да се социализират в нашето общество, са тези които могат да ни помогнат в работата с  младежите в Центъра.“

Срещата премина без излишна официалност. Бе по-скоро разговор у дома! В нея се включиха 15 младежи с увреждания, двама настойници и подкрепящия екип по проекта.
Започна с въпроси като:
Аз съм човек с увреждане! А вие?
Колко пъти, когато сте се движили по улицата или влизаме в обществена сграда, тя е наистина достъпна за хората с увреждания?
Колко пъти сте видели човек с бастун вътре, сам да се оправя?
Колко табели и съобщения в обществените сгради има написани на достъпен за слепите, начин и място?
Колко хора с увреждания познавате, които да работят и да имат семейство?
Политик с увреждане?
Президент с увреждане?

„Да, нашата страна България и Европейският съюз се управляват от едни много образовани и умни хора. Те са разписали много нормативни документи и издават Заповеди, извършават Законодателни промени, с които имат добрите намерения да помогнат, на нас – хората с увреждания да живеем по-добре. Но не винаги успешно! Именно, защото нито един от тях не е нашето място и не знае за трудностите и проблемите, с които се сблъскваме всеки ден! Затова те имат нужда от нашата, от вашата помощ! И тук не става дума за съжаление!“, продължи Боряна!

Тя завърши с думите: “Трябва да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него!“

Последваха аплодисменти! Накрая всеки един от нас – екипа на сдружението, си каза „Може би наистина има смисъл от вдъхновители! Важното е семенцето да бъде посято!

Боряна Коскина работи от шест години към сдружение „Бъдеще за децата“ като трудотерапевт по наета  по програма за заетост към Бюро по труда. Освен това тя рисува, снима, пише, танцува и членува в организации, където може свободно да се изказва и бори за правата и интересите си. Тя е на 48 години и й предстои да получи диплома за висше образование в дисциплина „Специална педагогика“, което завършва в Тракийски университет Стара Загора.

Сдружение „Бъдеще за децата“ стартира проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. Целева група са хора с различен тип увреждания. Дейностите на проекта са в три насоки. Първата е пряко свързана с повишаване възможностите на хората с увреждания, техният капацитет. В рамките на тази дейност бе съзададен Център за трудова адаптация и социализация, където хора с увреждания и техните семейства могат да получават комплексни интегрирани услуги от квалифициран екип от специалисти. Втората дейност цели да подкрепи човека с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на адаптация. И третата дейност - провеждане на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.  Повече за проекта и ОП Човешки ресурси http://speckids.org/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2.html.

Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него или един различен 3-ти декември

Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него или един различен 3-ти декември

Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него или един различен 3-ти декември

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: