Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Община Стара Загора с рекорден бюджет за 2019 година

Община Стара Загора с рекорден бюджет за 2019 година
При голям интерес, час и половина продължи общественото обсъждане на проекта бюджет на Община Стара Загора за 2019 година. Прогнозната му рамка надхвърля 115 млн.лв. (115 882 114), което е с около 11 млнв. лв. повече в сравнение с предходната година. Основната цел при формирането му е да има баланс – разходната част да е съобразена с приходната, за да запазим финансова стабилност. Той отговаря на приоритетите ни и на предизборнатапрограма, която изпълняваме в момента, обясни при представянето му кметът Живко Тодоров. Той подчерта, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнени до края на мандата.

Няма да има промяна в размера на данъците и таксите и през 2019 г., те не са вдигани от 2012 г. насам, въпреки че оттогава минималната работна заплата в страната е увеличена близо два пъти. Не се очаква увеличение на приходите от данък автомобили заради въведената еконорма. „ За някои стари автомобили ще има увеличение, но за около 50 на сто от останалите ще има намаление на данъка до момента, обясни главният финансист Цанка Ганева. Предстои да бъде прието изменение в наредбата за промяна на облагането, което ще бъде едно от най-ниските в страната. Ставките ще бъдат приети на януарското заседание на Общинския съвет.

На представянето на Бюджет 2019 присъстваха още зам.-председателят на НС Емил Христов, народният представител Радостин Танев, зам.областните управители Петя Чакърова и Красимир Червилов, заместник-кметовете Иванка Сотирова, Красимира Чахова и Янчо Калоянов, общински съветници, представители на учебни заведения, браншови организации, много граждани и общественици.
Най-много средства - над 52 млн. лв. в Бюджет 2019, се предвиждат за „Образование“, като близо 4 млн.лв от тях са за дофинансиране на държавно делегирани дейности. Средствата за държавно делегираните дейности са увеличени с над 8 млн.лв.,  в размер на  68, 3 млн.лв., като 11 % от тях са за социалните домове, подчерта Цанка Ганева в отговор на въпрос от залата. Тя поясни, че планираните разходи за персонал по проекта за бюджет на Община Стара Загора за местни дейности / и дофинансиране на делегирани от държавата дейности/  за 2019 година възлизат на 11 243 424 лева. В сравнение с планираните през 2018 година - 10 246 873 лева, тази година е заложен ръст от 996 551 лева или 9.7% . Увеличението отчита новия размер на минималната заплата от 1 януари на 560 лева и увеличение на заплатите в съответствие с заявения приоритет от правителството за устойчиво повишаване на стандарта и качеството на живот на населението в страната.

Община Стара Загора с рекорден бюджет за 2019 година

Увеличението на общата субсидия за делегираните от държавата дейности спрямо 2018 година е 8 424 017 лева, или 114%, е насочено към увеличение на заплатите в сферите на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и общинска администрация.

 Близо 8 млн.лв са заложени в общинската хазна за 2019 г. за осигуряване на чистотата, а 3, 1 млн.лв. ще отидат за управление на дейностите по отпадъците. За осветление на улици и площади в бюджета за тази година се предвиждат 1, 8 млн.лв.,за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа – 3, 5 млн.лв., а за озеленяване ще отидат 1,5 млн.лв.

В разходната част на бюджета са заложени приоритетни проекти, по някои от които вече се работи, поясни кметът Тодоров. По-важните акценти в инвестиционната програма на общината са разширението на парк "Артилерийски" на прогнозна стойност 3,9 млн.лв., извършване на общ ремонт на залата в областна администрация на стойност 2, 7 млн.лв., преустройството на сградата, дарена от Мария Жекова в Културен център за талантливи деца на стойност 905 000 лв., основен ремонт на детска градина No 2 "Зорница" за 933 000 лв. Обзавеждането на музей "Литературна Стара Загора" ще струва 214 000 лв.,  предвиждат се 200 000 лв. за изграждането на новия гробищен парк, а със 132 000 лв. ще бъде закупен багер-товарач за него. За изграждане на детски площадки са педвидени 100 000 лв., а изграждането на ул. „Петкана Захариева“ в кв. „Железник“ ще струва 250 000 лв. В бюджета са заложени 49 215 лв. за възстановяване и реставрация на паметника на загиналите във войните старозагорци в парк „Ал. Стамболийски“, както и 9 000 лв. за реализацията на проекта за знак "Стара Загора център на Вселената".

През 2019 г. ще продължи работата по проектите  „Обновяване на образователната инфраструктура“, "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II", "Най- доброто за децата", "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт - II фаза", „Инфраструктура кв. "Самара 1", „Ремонт и модернизация на Зоопарк“,“ Ремонт и преустройство на пазар за промишлени стоки/Руски/“ и „Ремонт на летен театър“.

От залата бяха направени различни предложения, за които кметът Живко Тодоров уточни, че разумните могат да залегнат в проекта за бюджет, който ще бъде гласуван от общинските съветници на сесията в края на месеца.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: