Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Над 200 хиляди лева Община Казанлък ще вложи в реконструкция на велоалеи

Велоалерия Казанлък - Крънско ханче

Възстановяване на съществуващите велоалеи от града към населените места и изграждане на нови е едно от направленията, в които Община Казанлък ще работи през 2019 година. В този смисъл тя поясни, че има разработени планове за възстановяване на велоалеите. Още в началото на 2019 година Община Казанлък ще кандидатства за финансиране на проекта „Светът на траките”, част от който е и продължаване на вече съществуващата до Крън велоалея, която ще свързва гробници в Долината на тракийските царе и ще стига до град Шипка: „Затова и първата велоалея, която трябва да бъде възстановена е Казанлък - Крън. За да може логично да докажем на финансиращия орган, че ние искаме да продължим нещо добро и използваемо с новата част на велоалеята до Шипка”.

Стоянова поясни, че многократно са правени опити за почистване нахрастите по велоалеята от Казанлък към село Овощник, където има проблем с подновяване на топлопровода, тъй като тръбата върви във велоалеята. „ Допълнително велоалеята бе разрушена, тъй като беше важно да бъдат спрени течовете на минерална вода. Намерен бе инвеститор, който направи това за своя сметка”, каза Стоянова. На ремонт подлежи и велоалеята до Бузовград.

Предстои да бъде направена актуализация на средствата необходими за ремонта на трите велоалеи.

Кметът на Казанлък поясни, че преди дни Общината е получила от Министерски съвет средства в размер на 1 млн. 750 хил.лв., като част от тях - 1 млн. и 200 хил лв. ще бъдат използвани за ремонт на надлеза в града, който отвежда до индустриалната зона. Останалите 550 хил. лв. ще бъдат за ремонт на улици в населените места на стойност 300 хил. лв. и 250 хил.лв. ще бъдат за реконструкция на трите велоалеи, като приоритетна е тази до Крън, предвид продължението и по проекта „Светът на траките”.

Към момента Община Казанлък има израбетин инвестиционен проект с разрешение за строеж и е на етап на подаване на формуляр за кандидатстване за финансиране на обекта „Светът на траките”, част от който е и изграждането на велоалея. Новата велоалея е с дължина над 6 километра и изграждането и е на стойност 1 млн. 958 хил. лв. Като цяло за обекта „Светът на траките” се търсят повече от 80 процента външно финансиране по Оперативна програма „ Региони в растеж”, мярка ” Туристическа инфраструктура”, която се отваря през месец януари 2019г. Казанлък е една от първите общини, която е готова да сключи договор за финансиране на този проект, който възлиза на близо 7 млн. лв. „Предвидената в този проект велоалея ще бъде естествената връзка на Тракийската гробница в парк „Тюлбе” с парк „Розариум”, град Крън и до град Шипка. Целта е в този район да бъдат свързани с велоялея гробниците „Оструша”, „Хелвеция”, „Грифони” и „Шушманец”.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: