Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Приключи проект SPHERE–C в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА - РЗИ , РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯПриключиха дейностите по изпълнението на международния проект  SPHERE-C, който се осъществи от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), Института „Роберт Кох“, който е обществен институт по здравеопазване в Германия, и с партньорството на Регионалната здравна инспекция - Стара Загора.

Проучването има за цел да предостави информация относно броя на хората, инфектирани с вируса на хепатит С в Стара Загора.

Между 5 септември и 16 ноември 2018 г. взеха участие 422 души от 1000 очаквани.
На 252 от тях е извършено изследване на кръв. Двама от тях са положителни на хепатит С. Те са насочени за допълнителни изследвания и лечение.

170 са отказали да участват в проекта чрез обаждане по телефона.

Във връзка със стартирането на проекта са извършвани изследвания и на други желаещи както в мобилния кабинет, така и в стационарния кабинет на РЗИ.

След стартирането на проекта се констатира повишено желание за изследване за хепатит С сред хора, които не бяха включени в извадката.

През 2019 г. ще започне нова национална програма за профилактика и контрол на вирусните хепатити, която ще регламентира профилактиката и лечението им.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: