Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Община Павел баня - Акцентите през 2018г.

Община Павел баня - Акцентите през 2018г.

Края на всяка година е време за равносметка, затова бихме искали да споделим с гражданите на община Павел баня какво успяхме да свършим през 2018г. и какво предстои. С възможностите на бюджета ние трябва да обхванем много обществено значими дейности – образование, социални услуги, здравеопазване, чистота, озеленяване, инфраструктура и т.н. Като цяло бюджета на общината е малко над 11 мил. лв., от които 2 мил. лв. са заложени за строително-ремонтни работи и над 1 мил.лв. са осигурени от външно финансиране.


Всички обекти, залегнали в строителната програма в началото на годината, ще бъдат изпълнени. По-значимите обекти, които вече са факт са:
- Подмяна покрив, котел и отоплителна инсталация на детската градина в гр.Павел баня;
- Асфалтиране на четвъртокласен път свързващ гл.път І-6 със с.Осетеново;
- Асфалтиране на четвъртокласен път свързващ гл.път І-6 със с.Търничени;
- Подмяна покрив на детската градина в с.Осетеново;
- Доизграждане на гаражи на противопожарната служба;
- Подмяна на водопровод и канализация на улици в Скобелево, Горно Сахране,Габарево, Търничени;
- Асфалтиране на път свързващ път ІІ-56 /Г.Сахране/ със с.Асен;
- В момента се работи и предстои асфалтиране на улици във всички населени места на общината.

Предстои също саниране на детската градина в гр.Павел баня, с финансовата подкрепа на Министъра на образованието Красимир Вълчев. Финансова подкрепа от г-н Вълчев получихме и за покривите на детските градини в Осетеново и Павел баня.

Тук е мястото да кажем, че имаме 3 проекта в Държавен фонд „Земеделие”, като за най-големия от тях на стойност около 6 мил.лв. „Реконструкция на водопроводна мрежа” в селата Долно и Горно Сахране изцяло и в Асен и Скобелево – частично, вече имаме подписан договор с фонда и предстои избор на изпълнител. Другите два проекта са за реконструкция и асфалтиране на 10 улици в централната градска част на Павел баня за 1 200 хил.лв., и „Изграждане на физкултурен салон и спортна площадка в ПГ по РХ” за близо 500 хил.лв., за които чакаме одобрение.

Във връзка с чистотата и проблемите, които имахме през годината с остарялата и амортизирана сметосъбираща техника, предвиждаме през 2019г. да закупим още една сметосъбираща машина и да променим графика на работа на заетите в тази дейност, с което се надяваме да подобрим услугата.

Предстои и разширяване на социалните услуги с разкриване на Център за социална рехабилитация в с.Асен – реновираната със средства от общинския бюджет сграда на бившето училище.

Община Павел баня - Акцентите през 2018г.

Община Павел баня - Акцентите през 2018г.

Община Павел баня - Акцентите през 2018г.

Община Павел баня - Акцентите през 2018г.

Община Павел баня - Акцентите през 2018г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: