Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

В договорите за обновяване на паркове „Розариум“ и „Тюлбе“ има гаранционни срокове за качество на извършената работа

25.10.2018 - Сесия общински съвет

Кметът на Община Казанлък отговори за заложените гаранционни срокове при обновяването на двата най-любими парка на казанлъчани днес по време на редовно заседание на Общински съвет – Казанлък по питане на общински съветник.

В сключения между Община Казанлък и Консорциум „Красив Казанлък“ ДЗЗД Договор №Д07-197/20.12.2013 г. (BG161PO001/1.4-09/2012/015-S-01), с предмет: „Строително-монтажни работи по „Рехабилитация и обновяване на зони за отдих в парк „Розариум“ и лесопарк „Тюлбето“ със свързваща ги велоалея, в чл. 63 до чл. 66 са предвидени гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи. Същите са в съответствие с офертата на избрания Изпълнител и съобразени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва:

•    За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи /Наредбата/ - 10 години;
•    За преносни и разпределителни проводи /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура, съгласно Наредбата - 16 години;
•    За паркови алеи, велосипедна алея и паркинги съгласно Наредбата – 4 години.


Free Joomla Extensions

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Галерия снимки:


Банер

Виж!


Национална кампания „Походът на книгите”, Казанлък 2019.
„Прочети и подари”, дарителска кампания на Общинска библиотека „Искра” за попълване на библиотечния фонд с нови книги.

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 19.04.2019


Автобусно разписание:Виж