Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Учен от Канада ще работи с колекцията от ръкописи на ОБ "Искра"

библиотека Искра

Общинска библиотека "Искра" е най-мащабното книгохранилище на територията на община Казанлък, съхраняващо и популяризиращо разнообразието на книжовното наследие. Богатството от колекции във фонда на Библиотеката отдавна е признато от научните среди и повод за гордост за казанлъчани и културните публики.
За това и национално богатство са писани много публикации, научни работи. Учени от цял свят проявяват интерес и правят своите проучвания, което е световна атестация за нашия град като средище на духовността. За последните 5 години отделни колекции от фонда Редки и ценни издания са били обект на внимание за специалисти от САЩ, Русия, Гърция и Атон,  България и Израел, Македония, Чехия, Сърбия и други.

Казанлъчани и гости на града ни ценят и организираните множество изложби на тези издания.За  учениците  екипът на библиотеката периодично  провежда уроци и беседи, превърнали се в традиция и очаквано събитие за досег до историята на книгата и изкуството на книгосъставянето.

Само преди ден получихме писмо от Директора на Института за литература при БАН доц. Елка Трайкова, с което се отправя молба към  директора на ОБ "Искра" да разреши на проф. Олга Младенова от Университета в Калгари, Канада, да  работи с колекцията от ръкописи на ОБ "Искра". Особен интерес представлява ръкописен дамаскин от 19 век. За нуждите на своето сравнително изследване за съдържанието и езика на тези книжовни сборници канадският учен с български произход   обикаля света и страната, като вероятно в казанлъшкия източник ще бъдат откроени нови интересни факти. Ръкописът е сборник от дамаскинарски тип, писан на кирилица в началото на 19 век, с непоследователен църковнославянски правопис.
Професор Младенова е еди от малкото учени българисти извън страната , който се занимава с огромен успех с историята на българския език и българската литература през епохата на прехода от Средновековието към Новото време.

Екипът на Библиотеката с радост ще отклике на молбата на доц. Е. Трайкова и ще предостави условия за научната дейност на проф. Младенова, чието пристигане се очаква да стане в петък- 10 август 2018 г. На скъпата гостенка от Канада ще бъдат подарени издания за Фестивала на розата, гордостта на Казанлък, в чието издаване участие има и ОБ "Искра".

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 14.06.2019


Автобусно разписание:Виж