Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Банята в Казанлък ще бъде отдадена под наем за 10 години чрез провеждането на публично оповестен конкурс

26.07.2018 - Минерална Баня 2 - Казанлък

Банята в Казанлък да бъде отдадена под наем за 10 години чрез провеждането на публично оповестен конкурс, това реши Общинският съвет на днешното си заседание.


Free Joomla Extensions

По време на разискванията Моника Динева – общински съветник от групата на БСП – Лява България изрази опасения, че работещите към момента в банята работници на общинското дружество  „ Хигиенни и битови услуги“ , за което с предходно решение бе гласувано да бъде влято в друго общинско дружество „ Балканинвест“, ще останат без работа. Кметът Галина Стоянова бе категорична, че това няма да се случи.

26.07.2018 - ОбС - Галина Стоянова

В мотивите в докладната на кмета Стоянова за отдаването на сградата на банята в Казанлък под наем се посочва, че тази стъпка се предприема, поради необходимостта от извършването на строително - ремонтни дейности с цел по – доброто стопанисване и опазване на имота, имайки предвид състоянието на сградата и необходимите инвестиции, които трябва да се направят за привеждането и в състояние даващо възможност за ползването и от повече граждани.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 22.02.2019


Автобусно разписание:Виж