Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Община Казанлък започва развитие на своя индустриална зона

Община Казанлък започва развитие на своя индустриална зонаДнес в Зала 6 на Община Казанлък бе подписан Меморандум за сътрудничество от Галина Стоянова, кмет на община Казанлък и Антоанета Барес, директор на "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД. 


Free Joomla Extensions

 „Казанлък е изключително подходящ за развитие на бизнес, защото има традиции в бизнеса, но и много добри училища.“, отбеляза Антоанета Барес. „За инвеститора, освен инфраструктурата работните кадри са много важни, а вие имате силни ученици, които постоянно печелят на различни състезания“, сподели тя и обяви, че Компанията започва да изпраща в Казанлък инвеститори, за да се стигне до изграждане на инфраструктура, съвместно с Общината.

„Меморандумът е първа стъпка Казанлък да бъде предлаган от Националната компания като бъдеща индустриална зона пред инвеститорите, да бъде целево представян, а не с отделни, случайни срещи.“, коментира Кметът Галина Стоянова и пожела „Успех, по-голям инвеститорски интерес и скорошно създаване на индустриалната зона!“.

В документа сред мотивите се посочва „оценявайки необходимостта от повишаване конкурентния потенциал на урбанизираните територии, чрез изпреварващо изграждане на инфраструктура, с цел ускорено привличане на инвестиции и заетост в бъдеще и подобряване на перспективите за разивтие на Общината“.

Николай Златанов, председател на Общински съвет – Казанлък заяви, че е убеден в успеха на начинанието и припомни, че с решение № 792/28.05.2018 г. Общинският съвет единодушно одобри текста и даде съгласие за сключване на меморандум за сътрудничество между община Казанлък и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Тогава в мотивите си Кметът Галина Стоянова посочи: „Община Казанлък, като зона с висок икономически потенциал има възможност да развие местната икономика с привличането на инвеститори, чрез изграждане и развитие на индустриални зони от нов тип, отговарящи на съвременните норми и изискванията на пазара.“.

"Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, с принципал Министерство на икономиката, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България. Специализирано в Проектиране и развитие на индустриални, икономически и свободни зони. Основните дейности на дружеството са свързани с Развитие на индустриални зони в съответствие с най – новите стандарти; Насърчаване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност; Създаване на благоприятни условия за инвестиции.

В процес на развитие са общо 11 индустриални зони като Бургас, Варна, Стара Загора, Карлово Видин и други. Сред тях вече е и Казанлък. Определеният терен за целта е южно от града по пътя към село Бузовград. Първоначалните намерения са за изграждане на зоната върху 68 дка общински терен, с възможност той да бъде разширен с още един общински имот от 52 дка за общо 120 дка площ на бъдещата индустриална зона.

Пресцентър на община Казанлък

Община Казанлък започва развитие на своя индустриална зона

Община Казанлък започва развитие на своя индустриална зона

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 22.02.2019


Автобусно разписание:Виж