Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Приключи изпълнението на проект „Нови работни места и устойчива заетост в Сдружение „Детски спорт” по ОПРЧР

 приключи изпълнението на проект „Нови работни места и устойчива заетост в Сдружение „Детски спорт”

На 31 май тази година приключи изпълнението на проект „Нови работни места и устойчива заетост в Сдружение „Детски спорт” по ОПРЧР , приоритетна ос Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Проектът имаше за цел да се създадат условия за устойчива заетост, обучение и професионална реализация на безработни младежи до 29 г. и неактивни лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда на възраст между 30 и 54г. в областта на организирането на спортни прояви и първенства“.
В изпълнение на дейности по проекта бяха разкрити 24 работни места за младежи до 29 години и 6 работни места за хора от 30 до 54 години, като им беше осигурена заетост за период от 12 месеца. За подсигуряването на работния им процес бяха разкрити и оборудвани офиси в шест града: София, Пловдив, Бургас, Благоевград, Стара Загора и Казанлък. В процеса на изпълнение на проекта 30 от заетите лица получиха професионална квалификация за специалност „Организатор спортни дейности и прояви“.

Вече почти 20 месеца екипите на Сдружение „Детски спорт“ работят в помощ на детските градини, като ги подпомагат в ситуациите по физическо възпитание и спорт в тези градове. Това стана възможно, благодарение на финансовата помощ, получена по проект „Нови работни места и устойчива заетост в Сдружение „Детски спорт” по ОПРЧР, приоритетна ос Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Галерия снимки:


Банер

Виж!


Национална кампания „Походът на книгите”, Казанлък 2019.
„Прочети и подари”, дарителска кампания на Общинска библиотека „Искра” за попълване на библиотечния фонд с нови книги.

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 19.04.2019


Автобусно разписание:Виж