Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

ОбС в Казанлък гласува да бъде променен предметът на дейност на общинското дружество „Балканинвест“

28.05.2018 - Общински съвет, сесия: Галина Стоянова
На редовното си 38-мо заседание ОбС в Казанлък прие да бъде променен предметът на дейност на общинското търговско дружество „Балканинвест“ ще осъществява обществения транспорт на вътрешните автобусни линии в Казанлък.


Free Joomla Extensions

„Балканинвест“ е дружество с традиции в областта на услугите и се ползва с доверието на гражданите на Казанлък е записано в докладната на зам.-кметът Даниела Коева, с която се предлага да бъде сменен предметът на дейност на дружеството. Към него ще бъдат зачислени 7   съвсем нови електробуси от съвременен тип и изцяло екологични.

28.05.2018 - Общински съвет, сесия: Моника Динева

По време на разискванията общинският съветник от групата на БСП – Лява България в ОбС в Казанлък Моника Динева постави няколко въпроса свързани с промяната на предмета на дейност на дружеството:  какво се предвижда като евентуален разход, като средства за хора, които ще бъдат назначени, какво щатно разписание се предвижда, прогнозни приходи от тази дейност.

"Балканинвест" е предприятие с положителни финансови резултати за миналата 2017 година. Прехвърляйки тези дейности предприятието ще бъде ангажирано допълнително със средства, които трябва да предвиди и с ресурс, с който то не разполага. Според изискванията на нормативната уредба трябва да има издадени лицензи за превоз на пътници. Тези дружества трябва да разполагат с гаражна база, а също и със сервизна база, която да ги обслужва.Има ли готовност за осигуряването на такава база.

Стоянова поясни още, че точната сметка за приходите и разходите на новото общинско предприятие ще бъдат внесени за разглеждане на една от следващите сесии за одобряване на всички конкретни разходи и приходи, които ще има това дружество. На този етап може да бъде предложен финансовият анализ от предпроектното проучване, могат да бъдат приложени и дейностите от самия проект по изграждане на съоръженията за дейността на дружеството.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 11.01.2019


Автобусно разписание:Виж