Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Още е в сила предписанието на РЗИ – Стара Загора водата да не се използва за пиене и готвене

СТАРА ЗАГОРА - РЗИ , РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
Във връзка с установеното наднормено съдържание на естествен уран в питейната вода на село Казанка, от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора, в присъствието на главен експерт от Дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Стара Загора, на 18 и 19 март са взети проби от два водоизточника и от чешма на потребител.

Те са изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита в София, за да бъде изследвана отново концентрацията на естествен уран във водата. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на 30 – 40 дни.

Дотогава е в сила предписанието на РЗИ – Стара Загора водата да не се използва за пиене и готвене. Населението се снабдява с питейна вода от водоноска, осигурена от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора.

Д-Р ЗЛАТИНА НАНЕВА
Директор на РЗИ – Стара Загора

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 13.12.2019


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: