Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Oбявени са 190 вакантни длъжности за войници

Военни , войници , стрелби , полигон , състезание

Военно окръжие – Стара Загора информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски, както следва:

  • военно формирование 48430 – Стара Загора, 15 вакантни длъжности;
  • военно формирование 34750 – Карлово, 78 вакантни длъжности; от които в гарнизон Казанлък - 33 вакантни длъжности;
  • военно формирование 28610 – София, 10 вакантни длъжности;
  • военно формирование 52740 – Хасково, 15 вакантни длъжности;
  • в гарнизон Ямбол – 30 вакантни длъжности;
  • в гарнизони Сливен и Русе – 12 вакантни длъжности;
  • военно формирование 22160 – Плевен, 7 вакантни длъжности;
  • военно формирование 34200 – Шумен, 4 вакантни длъжности;
  • военно формирование 46690 – Пловдив, 9 вакантни длъжности;
  • военно формирование 22790 – Горна Oряховица, 10 вакантни длъжности;

Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски може да се запознаете на място във Военно окръжие – Стара Загора и в Офисите за военен отчет в общини Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Гурково, Николаево, Мъглиж, Павел баня, Братя Даскалови, Опан.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:
1.  Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.
2.  Да не са по-възрастни от 40 (44) години.
ВАЖНО: Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили, не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия
3.  Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.
4.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
5.  Да нямат друго гражданство освен българско.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Стара Загора

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Стара Загора, подават документи във Военно окръжие – Стара Загора, в срок до 04.09.2020 г.

Адрес и телефон за информация:  

Военно окръжие – Стара Загора
гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” № 55
телефон 088 722 69 10, 042 62 32 31

Фейсбук страница:
Военно Окръжие Стара Загора

 
Банер

Виж!


ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

За повече информация, моля посетете Военно окръжие – Стара Загора на адрес : гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” №55.

ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж