Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „БЪДИ ВОЙНИК” на МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

В Стара Загора ще се състои Национална информационна кампания "Бъди войник" под наслов вижте отблизо Българската армия. Информационата кампания се прави от Министерство на обраната и ще се състои на 7 февруари 2019 годиниа. Ето и каква е програмата:

15:00 часа – Информационна борса за набиране на войници и матроси за Българската армия – фоайе на Драматичен театър „Гео Милев”

15:00 часа - Статичен показ на военна техника, демонстрация на образци за въоръжение  и оборудване – Централната алея в парк „Пети октомври”

18:30 часа - Концерт в Драматичен театър „Гео Милев” - Стара Загора на Гвардейския представителен духов оркестър и Представителния ансамбъл на Въоръжените сили

За всички желаещи, входа е свободен!
Вакантни длъжности за войници
Военно окръжие – Стара Загора информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 253 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски. От тях:

- Във военно формирование 48430-Стара Загора – 20 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 54230-Стара Загора – 15 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 54140-Стара Загора – 10 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 34840-Карлово – 50 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 22180-Казанлък – 20 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 38640-Казанлък – 10 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 52740-Хасково – 15 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 26240-Сливен – 20 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 52590-Ямбол – 5 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 54100-Ямбол – 15 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 28610-София – 15 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 24490-Асеновград – 20 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 42600-Мусачево – 13 вакантни длъжности;
- Във военно формирование 28330-Смолян – 25 вакантни длъжности.
 
Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:
1. Да имат завършено средно или висше образование.
2. Към датата на подписване на договора за военна служба да не са по-възрастни от 28 години (41 години-за тези, били на военна служба).
3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
5. Да нямат друго гражданство.

Кандидатите, които имат постоянен адрес в област Стара Загора, подават писмено заявление във Военно окръжие – Стара Загора в срок до 14.08.2018 г.
За повече информация кандидатите да посетят Военно окръжие – Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис I” №55.

Военно окръжие – Стара Загора уведомява, че със заповед на министъра на отбраната са обявени 62 (шестдесет и две) вакантни длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина :
 
За гр. София - 30 вакантни длъжности
За с. Горна Малина (област София) - 25 вакантни длъжности
За с. Мокрен (област Сливен) - 7 вакантни длъжности


Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания :

1. Да имат средно образование ;
2. Да не са по-възрастни от 28 години ;
3. Да са годни за военна служба ;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията ;
5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер ;
6. Да нямат друго гражданство, освен българско ;
7. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение" ;
8. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната ;
9. Да  са психологично пригодни.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), отговарящи на изискванията с изключение на т. 2, ако:
- не са били освободени по дисциплинарен ред;
- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;
- кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

За повече информация желаещите да посетят Военно окръжие – Стара Загора на адрес :
гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” № 55
от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в работни дни.
Военно окръжие – Стара Загора уведомява, че със заповед на министъра на отбраната са обявени 9 (девет) броя стипендии за студенти, обучаващи се в редовна форма във висшите училища в страната и чужбина по специалност „Медицина”, за изпълнение на военна служба в Българската армия.
Краен срок за завършване на обучението, не по-късно от 2023 г.
Размерът на стипендията е 300 лева на месец.
Подаване на заявления по образец във военното окръжие или във Военномедицинска академия, не по-късно от 11.05.2018 г.

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните изисквания :

1. Да не са по-възрастни от 25 години към 31 декември в годината на кандидатстване за стипендия и да се обучават в редовна форма по специалност „Медицина” във висшите училища, акредитирани съгласно изискванията на Закона за висшето образование;
2. Студентите в първи курс да имат среден успех от първия семестър не по-нисък от „добър 4,00“, а в случай, че са студенти от втори и по-горен курс, да са постигнали през предходната година среден успех не по-нисък от „добър 4,00“;
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. Да са граждани  на Република България и да нямат друго гражданство;
5. Да не страдат от психични заболявания, удостоверени по съответния ред;
6. Да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.
 
За повече информация желаещите да посетят Военно окръжие – Стара Загора

на адрес гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” № 55
от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в работни дни.
Набиране на кандидати желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.
О  Б  Я  В  А
за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.
Военно окръжие - Стара Загора Ви информира, че приема документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка.
Обучението ще се проведе, както следва:

Структура провеждаща курса „Начална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)-Плевен

12.03-05.04.2018 г.

16.02.2018 г.

01.10-26.10.2018 г.

17.08.2018 г.

Национален военен университет „Васил Левски“-Велико Търново

10.04-04.05.2018 г.

26.02.2018 г.

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“-Варна

23.07-17.08.2018 г.

08.06.2018 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

  • настаняване, хранене и униформа;
  • безплатно медицинско обслужване;
  • задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете Военно окръжие – Стара Загора на адрес : гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” №55.

 
Банер

Виж!


ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

За повече информация, моля посетете Военно окръжие – Стара Загора на адрес : гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” №55.

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 15.02.2019


Автобусно разписание:Виж