Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Започва заплащането на данък върху превозните средства

Данък

Уведомяваме жителите на община Казанлък, че от днес, 15.01.2018 год. могат да заплащат годишния данък върху превозни средства за 2018 год. Данъкът се плаща на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно - на регистрацията им за движение.

За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

Собствениците на кучета следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му. Напомняме на всички, които все още не са регистрирали своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче” в Общинска администрация да направят това до 31.03.2018 г.

От Общинска администрация напомняме също, че отстъпка 5 на сто ползват лицата, които до 31 януари, т.г. са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства.

Срокът за плащане на 4 равни вноски е както следва:

- До 31.01.2018 г.
- До 30.04.2018 г.
- До 31.07.2018 г.
- До 31.10.2018 г.

Начини на плащане:

Плащания в брой и чрез ПОС терминално устройство се приемат в касите на паричен салон на партерен етаж и стая 10, етаж 5 за местни данъци и такси на адрес: гр.Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг № 4.

Касите на Дирекция „Местни приходи” работят с граждани всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 часа, без прекъсване.

Други начини:
- Плащания в брой се приемат и в паричните салони „Български пощи” ЕАД РУ „ЮИР” чрез интернет може да се ползват услугите на EasyPay и Epay.
- Във всяко едно „изнесено“ работно място по кметствата на населените места в Община Казанлък.

Граждани и фирми, които не са платили старите си  задължения могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.

Пресцентър на община Казанлък

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 14.06.2019


Автобусно разписание:Виж