Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“На 25.04.2017 г. беше проведена закриваща пресконференция по проект “Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-26/22.05.2015, подписан между Министерство на културата и Исторически музей Искра, гр. Казанлък по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Стойността на проекта е 187 034.41 Евро.

Реализирането на настоящия проект затвърди принципа на участие на институциите и обществото в дейности, свързани с опазване и съживяване на историята и културното наследство. Той е пряко свързан с модернизирането на материалната база на Исторически Музей Искра, Казанлък успоредно с обучението на 20 души (6 души представители на ИМ "Искра" и 14 души представители на ромския етнос) за работа с закупения хардуер и софтуер за дигитализиране на триизмерни културни ценности и дигитална анимация.

Инвестицията за новите технологии е голяма и закупуването й не би било възможно с ограничения бюджет на музея. Разработен е нов интернет портал http://kazanlakmuseum.com а също и ГИС, който съдържа документирането на археологическите обекти по отношение на пространствените им характеристики и географското местоположение, средата, в която се намират и базисна информация за тях.

На разположение на посетителите на Исторически Музей Искра са разположени четири електронни табла в различните нива на музея за лесен достъп до дигиталното съдържание и 3Д възстановки на движимото и недвижимо културно наследство.

Развитието на един толкова богат фонд от дигитализирани движими и недвижими културни паметници  с изключително значение за местната археология и история безспорно ще добави стойност към туристическия потенциал на културния ресурс, с което ще генерира допълнителен интерес от страна на туристите. По този начин районът ще се утвърди като предпочитана туристическа дестинация, което от своя страна е благоприятно условие за растежа на местната икономика.


Free Joomla Extensions
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 15.02.2019


Автобусно разписание:Виж