Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

От днес може да се плаща данък МПС за 2017г.

Жителите на община Казанлък вече могат да заплащат годишния  данък върху превозни средства за текущата година. Налогът се плаща на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври, 2017г. На тези, които предплатят цялата дължима сума за годината до 30 април ще бъде направена отстъпка от 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през 2017г., данъкът трябва да бъде заплатен в двумесечен срок от датата на придобиването, съответно - на регистрацията им за движение. Плащания в брой и чрез ПОС терминално устройство се приемат в касите на паричен салон на партерен етаж и стая 10, етаж 5/ касите на „Местни приходи“ на адрес гр.Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг № 4, всеки делничен ден от 08:30 до 17:30 часа, без прекъсване. Плащания в брой се приемат и в паричните салони „Български пощи” ЕАД РУ „ЮИР”. През интернет може да бъдат ползвани услугите на EasyPay и Epay.

Пресцентър на община Казанлък

 
Банер

НАШИЯТ ВИДЕО АРХИВ:


Работа


ВРЕМЕТО

Бюлетин Доброволците:

Още от Доброволците:

Банер