Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Правителството отпусна 600 000лв. на община Казанлък за асфалтиране на улици

асфалтиране

С Постановление №209 от 18-ти август, 2016г. Министерски съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 600 000лв. за асфалтиране на улици в град Казанлък и населени места в Общината. С гласуваната сума ще бъдат ремонтирани 21 улици на територията на община Казанлък с обща дължина 19 180 кв.м.


Само за 2016 г. с тези допълнителни средства община Казанлък ще реконструира общо 49 улици в града и населените места.

За тази година в бюджета на община Казанлък са отделени средства в размер на 1 475 000 лв., от които 813 000 лв за ремонти и частично изкърпване на градските улици, 462 000 лв. за ремонти на улици в 19-те населени места на Общината и 200 000 лв. – за четвъртокласната пътна мрежа, свързваща населените места в Общината.

Освен 1 532 000 лв., заложени целево за подобряване на инфраструктурата в общинската Инвестиционна програма 2016г., държавното решение разширява обхвата на дейностите по асфалтиране на улици в селищата на територията на Общината.

По постановлението на МС улиците, които предстои да бъдат реконструирани със паричните средства от 600 000 лева са:


1.  Гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ бл.28,29,30 – 2310 кв.м.

2.  Гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ бл.24,25,47 –  833 кв.м.

3. Гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител“    – 2000 кв.м.

4.  Гр. Казанлък, ул. „Ген. Скобелев“  -  875 кв.м.

5.  Гр. Казанлък, ул. „Македония“  –  660 кв.м.

6.  Гр. Казанлък, кв.201,южно от РУСО  –  645 кв.м.

7. Гр. Казанлък, улица западно от МБАЛ  – 720 кв.м.

8. Гр. Казанлък, ул. „Перник“  –  540 кв.м.

9. Гр. Казанлък, ул. „Иречек“  –  690 кв.м.

10. Гр. Казанлък, ул. „П. Д. Петков“  -  727 кв.м.

11. С. Бузовград, ул. „А. Страшимиров“ -  720 кв.м.

12. С. Долно Изворово, главната улица  – 1680 кв.м.

13. С. Копринка, ул. „Гео Милев“  – 700 кв.м.

14. С. Копринка, ул. „Иван Вазов“   – 600 кв.м.

15. С. Копринка, ул. „Незабравка“   – 700 кв.м.

16. Гр. Крън, кръгово кръстовище в центъра – 820 кв.м.

17. С. Кънчево, ул. „Възраждане“   – 900 кв.м.

18.  С. Ръжена, ул. „Градинска“  – 690 кв.м.

19. С. Хаджи Димитрово, ул. „Тракия“ и ул. „Комсомолска“ – 1300 кв.м.

20. С. Ясеново, ул. „Първи май“  – 535 кв.м.

21. С. Ясеново, ул. „Бузлуджа“   – 535 кв.м.

ОБЩО:         19 180 кв.м.

Пресцентър на община Казанлък

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 07.12.2018


Автобусно разписание:Виж