Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Старт на работата даде подписването на Актовете за откриване на строителна площадка на ОУ “Кулата“ и ОУ „Свети Паисий Хилендарски“

Старт на работата даде подписването на Актовете за откриване на строителна площадка на ОУ “Кулата“ и

Проектите са финансирани от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ), чиито представители присъстваха на работната среща - инж. Михаил Денков и инж. Йордан Толев дадоха основни насоки за успешна работа с фонда пред участниците в срещата. Училище Паисий Хилендарски

Училище Кулата

От страна на Възложителя - Общината в срещата взеха участие инж.Кънчо Христов – началник - отдел „Инвестиционни проекти с външно финансиране“ и служители в отдела, ангажирани по проектите. Като Изпълнител на реконструкциите на ОУ “Кулата“ и ОУ „Паисий Хилендарски“ в срещата участва управителят на „НСК София“ЕООД Светлин Владимиров, както и Камелия Петрова – „ДИ ЕС ИНВЕСТ“ЕАД като Строителен надзор.
Старт на работата даде подписването на Актовете за откриване на строителна площадка на ОУ “Кулата“ и

Старт на работата даде подписването на Актовете за откриване на строителна площадка на ОУ “Кулата“ и
По покана на Общината на разговорите присъстваха и директорките на двете училища – Цветолина Симеонова – на ОУ“Свети Паисий Хилендарски“ и Донка Симеонова – ОУ“Кулата“.

Проектите са с 15% съфинансиране от община Казанлък и възлизат съответно: ОУ“Свети Паисий Хилендарски“ на обща стойност 349 792,94 лв. с ДДС, а за ОУ“Кулата“ – 514 999,15 лв. с ДДС и трябва да приключат в първите дни на новата учебна година.

По двата проекта на Общината за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност“ ще бъдат изпълнени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолиране на външни стени, ремонт и топлоизолация на покрив и подмяна на дограма, а в ОУ“Кулата“ е предвидена и смяна на отоплителната инсталация.

Наскоро община Казанлък спечели проект за повишаване на енергийната ефективност и на сградата на СОУ „Екзарх Антим I", който e също по Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ), на обща стойност 1 378 828,26 лв., от които 206 824,24 лв. съфинансиране от общинския бюджет. Ремонтните дейности са предвидени за 2017 г.

В град Казанлък има 16 училища, от които 5 -  държавни и 11 - общински. На територията на цялата община по населени места има още 11 общински училища.

С изпълнението на тези три проекта Община Казанлък затвърждава политиката си за обновяване и ремонт на образователната инфраструктура и приключва с реконструкцията на общински учебни заведения на територията на града.

Пресцентър на община Казанлък

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 07.12.2018


Автобусно разписание:Виж