Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Кметът Живко Тодоров ще подпише договор за образователен проект в помощ на деца в неравностойно положение

ЖИВКО ТОДОРОВ, КМЕТ НА СТАРА ЗАГОРА

Утре, 19.07.2016 г., кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2OP001-3.001 “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца, а бюджетът на проекта е 479 424 лв. Подписването на договора ще се извърши в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ при Министерството на образованието и науката, която е и Управляващ орган на програмата. Община Стара Загора спечели проекта с 93.5 точки, което я нарежда на трето място в страната, от общо 62, спечелили проекта. Проектът предвижда изпълнение на дейности за утвърждаване културната идентичност на деца от етнически групи и в неравностойно положение. Целта на проекта е активна работа с родителите и подготовката и приобщаването на тези деца в образователния процес.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 17.05.2019

от 24.05.2019

Автобусно разписание:Виж