Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

Сдружение „Бъдеще за децата” набира дарения в подкрепа на каузата под формата на консумативи и козметика за бебетата – памперси, адаптирани млека и др.
От началото на 2014 година в работата на „Родилно отделение” при МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък е включен социален работник от Центъра за обществена подкрепа при сдружение „Бъдеще за децата”. Неговата роля е с цел информиране и психо-социално консултиране на родилки, които са заявили желание да изоставят детето си – Стъпка напред в прилагане на добрия европейски опит в работата със семействата. Социалният работник посещава по график Отделението, а при подаден сигнал от медицинско лице и/или служител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, се отзовава по спешност. Навременната и координирана реакция при първите признаци на риск от изоставяне е изключително важна, за да може всяко дете да има шанса да живее със семейството си, а не в институция. Именно това бе целта на работата по „Прегръдка за всяко дете” - да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги и дейности за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. Той е част от Програмата „Вяра в децата и семейството”, финансирана от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, и се реализира от Сдружение „Бъдеще за децата” като водеща организация, в партньорство с община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”. „Прегръдка за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Проектът изтича през месец март 2016 година.

Екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” ще продължи да работи по Програмата за превенция, която ще наричаме „Прегръдка за всяко дете” и след приключването на проекта. Психосоциалните консултации на ниво Родилно отделение ще бъдат част от дейностите на организацията с цел осигуряване на подкрепа на родилките и разширеното семейство, и в общността. Съдействие за здравни консултации, повишаване на родителските умения и компетенции, предоставянето на частична материална подкрепа за нуждите на бебето са само част от допълващите услуги и дейности, с които ще продължим да помагаме на децата и техните семейства.

В тази връзка ние се обръщаме с призив към хората и бизнеса да прегърнат нашата кауза ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ. За целта събираме дарения от памперси, адаптирани млека, бебешка козметика, детски колички и легла /кошари/, за да помогнем повече деца да останат и отраснат в своите семейства.

Към момента ЦОП Казанлък работи с 40 семейства за подкрепа относно превенция на изоставянето и реинтеграция, повишаване на родителския капацитет в следствие на неглижиране. Сред случаите, в които се работи по превенция на изоставянето има и такива на непълнолетни майки.
В екипът по превенция при сдружение «Бъдеще за децата» са включени общо трима социални работника, психолог и медицинска сестра, които работят основно на терен и в общността. Сформирането на мобилен екип и техните услуги се наложиха от условията на работа и рисковите групи, които подкрепяме. Освен предотвратяване на изоставянето на новородените и/или извеждане на деца от биологичните семейства, екипът работи и в посока превенция на последващи рискови и/или ранни бременности.

През месец януари 2016 година социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е консултирал четири родилки, с цел оценка на нагласите и риска от изоставяне на детето. През посоченият период е направена една напълно успешна превенция на изоставянето от организацията. Към момента екипът подкрепя жената и разширеното семейство в отглеждането на детето.

През изминалата 2015 година са консултирани общо 42 родилки в Родилно отделение с цел оценка на нагласите и риска от изоставяне на дететo и са извършени 5 /пет/ реални превенции /предотвратено изоставяне на деца/. За изминалите две години  - от март 2014г. до декември 2015г. са консултирани общо 89 родилки в Родилно отделение на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък и са реализирани общо 6 успешни превенции.

снимка: roditel.bg

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Хайде на театър: