Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Промени в Интегрирания план за градско развитие на Казанлък

В Казанлък бяха представени промени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Промените в плана трябва да бъдат гласувани от ОбС в Казанлък до края на 2015 година, след което  да бъде внесена преписката за одобрение от Управляващия орган.

Промени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие бяха представени в залата на ул. „Искра“ 4 в Казанлък. Планът е разработен по проект на Оперативна програма „ Регионално развитие“ за новата ОП „Региони в растеж“ за периода 2014 – 2010 г. Измененията в Плана са наложени изменения на  Министерство на регионалното развитие и благоустройството по отношение на насоките за разработване и прилагане на интегрираните планове с цел допълването им с проекти извън зоните за въздействие. Промените в плана трябва да бъдат гласувани от ОбС в Казанлък до края на 2015 година и да бъде внесена преписката за одобрение от Управляващия орган.


Free Joomla Extensions