Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Проект „Толерантност, култура и изкуство”

От 07 до 16.09.2015 г. в гр. Казанлък ще се проведе младежкия обмен по проект „Толерантност, култура и изкуство”, финансиран от програма „Еразъм+” с участието на 36 младежи от 6 държави.   Посрещаща организация по проекта е НЧ „Възродена Искра-2000” с координатор Мария Славова от „МЦР-Взаимопомощ” и партниращите организации от чуждестранна страна ASOCIACION CAZALLA-INTERCULTURAL – Испания, Erasmus Student Network Minho –Португалия, Mentál-Mankó Alapítvány- Унгария, Mladinski center Zagorje ob Savi- Словения и Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Mlodziezowych FENIKS-Полша.

Проект „Толерантност, култура и изкуство”  има като основна цел засилване и възпитаване на толерантността между поколенията, младежите и възрастните хора, младежите и техните връстници със затруднения, чрез опознаване на чужди култури и участие на младежите в дейности, свързани с творчество и изкуство. Тези цели кореспондира със специфичните цели на програма "Еразъм+" за придобиване на ключови компетентности и умения на младежите чрез тяхното активно гражданство, междукултурен диалог, социално приобщаване и солидарност. Например в реализирането ще бъде осъществена активна младежка политика в посока запознаване и интеграция на младежите с работата на социалните институции с възрастни хора и деца със специални нужди в Дневен център за деца с увреждания и Дом за стари хора 3 в гр. Казанлък, по-специално в насока изграждане на капацитет за международно измерение на младежките дейности и ролята на специалистите и организациите, работещи с младежи, както й структурите за подкрепа.  Проектът цели  борба с негативните предразсъдъци и дискриминация към хората с увреждания. По този начин и чрез средствата на културата и изкуството участниците ще имат възможността за изграждане и повлияване на едно по-толерантно и солидарно отношение към възрастните хора и младежите със специални потребности, като част от голямото Европейско семейство. Като основна нужда определяме това да популяризираме възможностите на Програмата "Еразъм +" чрез дейностите за взаимното опознаване на младите хора в  Европа. За постигането на тази цел ще спомогне най-вече съвместната работа в екип на българските и чуждестранните младежи, както и наличието на специфичните работни методи за постигане на приоритети като: насърчаване на социалното приобщаване. Насърчаване на здравословното поведение, конкретно чрез окуражаване на практикуване на дейности на откриво, повишаване на осведомеността, относно гражданството на ЕС. Развиването на основни универсални умения.

Това е вторият младежки обмен на НЧ „Възродена Искра-2000” в партньорство с „МЦР-Взаимопомощ” като първия се проведе по програма „Младежта в действие” през 2013 г.

Снимка: Архив

 

НАШИЯТ ВИДЕО АРХИВ:


Банер

Бюлетин Доброволците:

Още от Доброволците:

Работа

ФИКСИНГ БНБ

Валутни курсове

  • Курсове за 23.10.2017
    Българска народна банка 1 USD = 1.66595 BGN (up) 1 GBP = 2.19534 BGN (up) 1 CHF = 1.68883 BGN (up)

ВРЕМЕТО

Банер


>>>

НОВИНИ >>> КУЛТУРЕН АФИШ >>> КАЗАНЛЪК >>> ВРЕМЕТО и WEBCAM >>> ГАЛЕРИЯ >>> ОБЯВИ >>> УКАЗАТЕЛ >>> ЗА НАС >>> ВХОД >>> ВСИЧКИ НОВИНИ >>> НОВИНИ ОТ ЕВРОПА >>> ПОЛИТИКА >>> СПОРТ >>> МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ >>> ВИДЕО >>> КОНКУРСИ >>> ЕКСКУРЗИИ >>> ВАЖНИ НОВИНИ >>> ОБЩИНА КАЗАНЛЪК >>> ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК >>> ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ >>> БЮРО ПО ТРУДА - КАЗАНЛЪК >>> ТРАНСПОРТ >>> КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ >>> КАЗАНЛЪК В 360 ГРАДУСА >>> Е-МАЙЛ >>> РЕКЛАМНА ОФЕРТА >>> РЕКЛАМНА ОФЕРТА ИЗБОРИ >>> ИЗРАБОТКА НА БЮЛЕТИНИ >>> БДЖ >>> АВТОБУСИ >>> Училища >>> Ясли и Детски градини >>> Спортни клубовe >>> Новини от Казанлък >>> Новини от Стара Загора >>> Новини от Павел баня >>> Новини от Мъглиж >>> Новини от НАП >>> Гледна точка >>> Казанлък крими >>> Царица Роза >>> Култура и изкуство >>> Любопитни новини >>> Интервюта >>> Кино "Искра" >>> Кино Латона Синема - Казанлък >>> Библиотека "Искра" >>> Читалище "Искра" >>> Читалище “Възродена Искра” >>> Новини от ГЕРБ >>> ФК" Розова долина"