Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Бюджетът на община Павел баня за 2015 година е близо 8 милиона лева

Бюджетът на община Павел баня за 2015 г. е 7 953 732 лв., от които 4 911 211лв. от държавния бюджет, преходен остатък 466 103 лв. и 3 042 521лв. от местни приходи. Предложението за местните приходи е извършено след широк анализ за събираемост, като се продължава политиката на безкомпромисно събиране на стари задължения, като се използват всякакви мерки, като предупредителни писма, работа по кметства и частен съдебен изпълнител. В бюджета от туристически данък а заложени 150 хил. лв., което е повишено в сравнение с 2014г., като се има предвид, че ще бъдат категоризирани и ще работят нови места за настаняване.


Увеличени са приходите от наем на земя с оглед продължаване на дейността по идентифициране на всички земеделски земи, които се ползват неправомерно и съответно отдаването им под наем или аренда. 181 хиляди лв. са приходите от продажба.

Строителната програма извън средствата по европейско финансиране е в размер на 800 хил. лв., като както винаги до сега ще бъде инвестирано във всяко едно от 13-те населени места в община Павел баня.
Културната програма е в размер на 150 хил. в. За спортни мероприятия са отделени 27 хил. лв.

Бюджетът на община Павел баня за 2015г. бе приет на заседание на Общински съвет - Павел баня от 13.02.2015г.

pavelbanya.eu