Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Фосгенът не идва от Змейово

 От боеприпасите, които се утилизират на полигон „Змейово" трудно би могло да се образува фосген. Ако има някакви концентрации, те трябва да се търсят другаде, а не в полигона.Това мнение изрази в Стара Загора доцент професор Цветан Йорданов.Той е управител на фирмата, която доставя и поддържа системите за мониторинг на качеството на въздуха в Стара Загора.

„Още като чух, че измерванията показват отрицателни стойности на фосгена, предположих,че става дума за извънредни обстоятелства, тъй като не е възможно да има отрицателна концентрация на вещество, каза проф. Йорданов и обясни принципа, на който работи уредът, отчел спорните данни:

„Той работи при наличие на светлина от 5 до 95 % светлина. През по-голямата част от времето интензитетът на светлина е 75%. В дните, в които има 1 микрограм е имало мъгла, т.е. осветеността е била под 5%", каза проф.Йорданов и уточни,че в годината има едва 4-5 дни с гъста мъгла, която затруднява точното отчитане на стойностите.

 

„Друга важна подробност е, че данните идват от различни посоки, това означава, че източникът не е един и вероятно се е получило съвпадение. Освен това регистрираното наличие на фосген е под критичната стойност, чиято средночасова норма е един микрограм", обясни още проф. Йорданов и допълни,че не би трябвало да има фоново замърсяване на въздуха с фосген.

Той увери,че Стара Загора е един от градовете, които имат най-висока концентрация на мониторингово оборудване. Това означава, че се дава надеждна картина на качеството на атмосферния въздух.

„Важно е обаче как се използват данните от мониторинга. Те трябва да се използват за управление за качеството на въздуха, а не само да се обявяват и коментират", каза проф. Йорданов.

Системите, с които се извършва мониторинга са производство на шведската фирма Опсис по технологията ДОАС. Базирани са на една от най-новите технологии. Предимства им са , че са мултикомпонентни анализатори, тоест един уред анализира голям брой газове, има по-малък риск от технически сривове и измерват съдържанието на газовете по трасетата.

„Покритието на системите е 96 %, а в отделни месеци до 99%, като това е покритие с данни във времето. За сравнение европейската директива е 90%", поясни проф.Йорданов.

„Системата в полигон Змейово е с предназначение да извършва контрол в момента на утилизацията на боеприпасите. Мобилната станция там трябва да обследва поне пет-шест места. Остава въпросът-доколко се използва по предназначение. Ние не можем да кажем на военните какво да правят", допълни управителят на фирмата, доставяща и поддържаща системите за мониторинг на качеството на въздуха в Стара Загора.

Ина Танева  dariknews.bg