Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Проектът "Повишаване на финансовата култура на подрастващите" вече е в ход!

Проектът
Първи учениците от 11 клас на НУПИД "Дечко Узунов" бяха посветени в тайната на парите и банките като кредитна институция от г-н Петър Кръстев- директор на Инвестбанк- Казанлък.

Проектът
Поговорихме си за личен бюджет, банкови услуги и продукти, и като цяло за финансовата грамотност като ключова компетентност на 21 век. Как да представим сериозната и "суха материя" по интересен, развлекателен и запомнящ се начин? С прякото участие на учениците се дискутираха въпросите: какви банкови продукти и услуги може да ползва едно непълнолетно и едно пълнолетно лице,какви са източниците им на приходи, как разумно да си служат с дебитни и кредитни карти при пазаруване он лайн и др.

Искрено се надявам и вярвам, че резултатите от подобни проекти ще бъдат реално постижими и ще се капитализират във времето в полза на обучаваните!

Проектът